Pelajar baharu memasuki kolej kediaman pada hari Pendaftaran Pelajar Baharu semester pertama sesi 2022/2023 di Kolej Canselor, Universiti Putra Malaysia (UPM), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 05 OKTOBER 2022.
Pelajar tidak dapat menahan sebak sebelum memasuki kolej kediaman pada hari Pendaftaran Pelajar Baharu semester pertama sesi 2022/2023 di Kolej Canselor, Universiti Putra Malaysia (UPM), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 05 OKTOBER 2022.
Pelajar melakukan pendaftaran sebelum memasuki kolej kediaman pada hari Pendaftaran Pelajar Baharu semester pertama sesi 2022/2023 di Kolej Canselor, Universiti Putra Malaysia (UPM), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 05 OKTOBER 2022.
Kakitangan UPM mengambil kunci bilik untuk diberikan kepada pelajar bagi memasuki kediaman pada hari Pendaftaran Pelajar Baharu semester pertama sesi 2022/2023 di Kolej Canselor, Universiti Putra Malaysia (UPM), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 05 OKTOBER 2022.
Pelajar mengemas pakaian semasa memasuki kolej kediaman pada hari Pendaftaran Pelajar Baharu semester pertama sesi 2022/2023 di Kolej Canselor, Universiti Putra Malaysia (UPM), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 05 OKTOBER 2022.
Gelagat ibu bapa mencium anak mereka sebelum memasuki kolej kediaman pada hari Pendaftaran Pelajar Baharu semester pertama sesi 2022/2023 di Kolej Canselor, Universiti Putra Malaysia (UPM), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 05 OKTOBER 2022.
Ibu bapa membantu anak mereka mengemas bilik kediaman pada hari Pendaftaran Pelajar Baharu semester pertama sesi 2022/2023 di Kolej Canselor, Universiti Putra Malaysia (UPM), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 05 OKTOBER 2022.