MGNews: Kanser Tidak Halang Roslilawati Daki Everest

Didorong semangat yang kental, Roslilawati Samsudin berjaya membuat pendakian.