Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) diminta memberi keutamaan isu kesihatan mental.