Kasim (dua dari kiri) dan Sharifudin (dua dari kanan) menandatangani perjanjian MoU di Pejabat Pusat Islam UMS.

KOTA KINABALU – Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) menandatangani memorandum persefahaman (MoU) yang menumpukan usaha membangun pengajian tinggi memfokuskan bidang pengajian Islam.

Menurut Naib Canselor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor, UMS dan USIM bersetuju untuk mengadakan kolaborasi dalam bidang berkaitan akademik, penyelidikan, pertukaran pelajar dan juga staf antara kedua-dua institusi serta projek-projek berkaitan.

Katanya, kerjasama tersebut akan diterajui oleh Fakulti Pengajian Islam (FIS) UMS sebagai salah satu usaha memperkasakan graduan fakulti berkenaan.

“Saya berasa sangat bertuah kerana UMS dan USIM sekali lagi secara rasminya akan melebarkan lagi jaringan kerjasama dalam pelbagai aspek sepertimana yang wujud dalam kertas kerja perbincangan MoU di antara UMS dan USIM.

“Dalam perutusan tahun baharu dan 100 hari saya sebagai Naib Canselor, saya telah memperkenalkan slogan “Leading Towards Innovative Societies.” Slogan ini amat
signifikan dan berpandangan jauh serta mendasari visi universiti untuk menjadi universiti berinovatif di peringkat global selari dengan motto universiti iaitu Bertekad
Cemerlang.

“Justeru, kerjasama MoU diharapkan dapat bertindak sebagai peneraju kepada masyarakat berinovatif,” ujarnya.

Tambah Kasim, kerjasama itu juga selaras dengan visi dan misi USIM dalam mengaplikasi pendekatan seimbang antara aspek jasmani dan rohani, dan
menerapkan pendekatan holistik ke arah penyampaian ilmu, yang mengintegrasikan ilmu wahyu (Naqli) dan ilmu yang dituntut (Aqli).

“Kerjasama ini juga memberi ruang kepada UMS untuk menambah program sedia ada dan menjadikan USIM sebagai salah satu rujukan program akademik berkaitan
pengajian Islam,” katanya.

FIS UMS akan menawarkan dua program baharu iaitu Syariah dan Usuluddin bagi menambah program pengajian sedia ada dalam melahirkan graduan yang memenuhi permintaan kerjaya semasa. – MalaysiaGazette