Thursday, August 5, 2021
Home Tag USIM

Tag: USIM

Inovasi siswa USIM: Gabungkan teknologi IoT dalam tanaman integrasi

Melalui teknologi Dosing System pula, ia akan memastikan nisbah campuran cecair baja yang tepat dapat diperolehi setelah mengambil kira bacaan kekonduksian elektrik di dalam tangkI campuran, nilai pH, paras air, paras hujan, suhu air dan kelembapan tanah.

Alumni USIM rai Hari Alumni pada 9 Ogos ini

 Dalam tempoh 21 tahun USIM ditubuhkan, alumni USIM telah merekodkan pelbagai kejayaan. Dalam tempoh 21 tahun USIM ditubuhkan, alumni USIM telah merekodkan pelbagai kejayaan.

Fahami mesej jelas Sultan Selangor mengenai rasuah

Penghargaan baginda kepada pihak SPRM memperlihatkan keyakinan terhadap pengurusan agensi antirasuah ini melaksanakan siasatan dengan adil tanpa mengira sesiapa sahaja yang didapati terbabit dengan rasuah.

USIM tawar 1,654 tempat bagi program Tamhidi

Pelajar yang telah mendapat tawaran dikehendaki untuk membuat pengesahan setuju terima tawaran melalu sistem pendaftaran pelajar di https://etasjil.usim.edu.my bermula dari 16 hingga 26 Julai 2021.

Sukarelawan berganding bahu jayakan PPV USIM

Pada awal tahun lalu saya menghantar ibu ke PPV Seremban dan melihat sendiri proses PPV ketika itu di mana para jururawat seperti tidak cukup kakitangan untuk mengawal pendaftaran dalam masa yang sama bertugas di bilik suntikan.

USIM gembleng sumber jayakan operasi PPV

Untuk permulaan, sebanyak 1,500 suntikan akan diberikan di PPV IPT Mega USIM ini.

Karekter kepimpinan elemen penting – dialong kepimpinan USIM

Bagi Dr Nisar Mohammad Ahmad, kini merupakan Pensyarah Fakulti Syariah dan undang-undang USIM juga sebagai penyelaras Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan berkata, dalam kita memastikan apa jua ‘produk’ yang kita lahirkan dari univerisiti ini berjaya mencapai spesifikasi dan objektif yang telah digariskan, proses yang paling penting adalah di penghujung ‘produk’ itu.

Sambutan 21 tahun usia USIM dalam norma baharu

USIM telah pun melahirkan 25,269 orang alumni yang membawa nama USIM di serata pelosok dunia.

Al-Sultan Abdullah merealisasikan impian pelajar B40 ke menara gading

Berlandaskan slogan AMG, “Seorang graduan bagi keluarga miskin”, Sultan Abdullah dan Tunku Permaisuri mengharapkan peserta program tersebut menjadikan “role model” kepada keluarga, seterusnya mampu membawa mereka keluar daripada kemiskinan.

Solidariti USIM untuk Palestin

Munajat Untuk Palestin yang berlangsung secara dalam talian menghimpunkan sejumlah 30 orang tetamu khas yang dijemput untuk meluahkan rasa dan ekspresi mereka melalui bait-bait puisi, nyanyian kerohanian dan tazkirah.