MGNews: Ketengah Inisiatif Agropelancongan Untuk Perkukuh Sektor Agrokomuditi

Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Fadillah Yusof berkata, pengusaha boleh mengambil inisiatif mewujudkan elemen pelancongan untuk di kebun mereka sebagai tarikan pengunjung.