MGNews: Langkah Dubai: Fahmi Memang Telah Berhasrat Untuk Meneliti Semula Fungsi J-Kom

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengakui perlu ada beberapa penyesuaian beberapa fungsi Jabatan Komunikasi Komuniti (J-KOM).