Kerajaan Malaysia akan mengkaji semula memorandum persefahaman dengan negara-negara pembekal pekerja asing supaya perjanjian baru kelak lebih dinamik dalam pelbagai aspek. – MG

#malaysiagazette #mgtv