Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dr Zulkfili Hasan berkata, kerajaan sedang melaksanakan pelbagai langkah termasuk meminda Akta 355 dan juga menubuhkan Jabatan Pendakwaan Syarie bagi memperkasakan perundangan syariah di negara ini. – MG