Home Tag Bayaran fi

Tag: bayaran fi

Motor milik OKU, EV diberi insentif pengecualian LKM

Kenderaan motor terbabit hendaklah didaftarkan dan dilesenkan di atas nama individu OKU tersebut dan individu OKU hendaklah telah berdaftar serta mempunyai kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).