Thursday, June 4, 2020
Home Tag Covid-19. Muslim

Tag: Covid-19. Muslim

Usaha syarat tawakal: Muhasabah kewajiban Muslim cegah Covid-19

Termaktub juga di dalam Qawaid Fiqh Kubro, bahawa sebarang mudharat itu wajib dibasmi dan dihapuskan, sepertimana sabda Rasulullah ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam, “La dharar wa la dhirar.” (HR Ibn Majah & Malik) yang bermaksud, “Tidak boleh mudarat (pada diri sendiri) dan memudaratkan (orang lain).”