Home Tag Kawasan talian elektrik dibenarkan

Tag: kawasan talian elektrik dibenarkan

Pertanian di kawasan tanah talian elektrik TNB dibenarkan – Takiyuddin

Jelasnya, tiada istilah tanah rizab TNB, sebaliknya hanya tanah yang terletak dalam laluan talian pembekalan elektrik yang mempunyai perjanjian izin lalu yang masih dimiliki pemilik tanah dan TNB hanya pemegang lesen untuk memasang atau menyelenggara talian bekalan elektrik.