Friday, September 29, 2023
Home Tag Kesatuan Pekerja-Pekerja Swasta Perkhidmatan Sokongan di Hospital-Hospital Kerajaan

Tag: Kesatuan Pekerja-Pekerja Swasta Perkhidmatan Sokongan di Hospital-Hospital Kerajaan

30 pekerja sokongan hospital didakwa diberhentikan tanpa pembelaan

Katanya,  tindakan ini bertentangan dengan akujanji syarikat berkenaan sebelum ini yang menyatakan bahawa perkhidmatan pekerja 60 tahun dan ke atas akan disambung jika masih mampu menjalankan tugas.