Home Tag Mashitah Mohd. Udin

Tag: Mashitah Mohd. Udin

MAPAN ragui tinjauan rakyat Malaysia 100 hari pentadbiran Kerajaan Perpaduan

Meneliti dapatan-dapatan kaji selidik mega ini, ia rata-ratanya adalah berbentuk negatif.