Menteri Pertanian dan Industri Makanan (MAFI), Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee (kiri) bersama Pengerusi BERNAS, Datuk Seri Rohani Abdul Karim bergambar kenangan Majlis Menandatangani Perjanjian Konsesi antara Kerajaan Malaysia dan Bernas di Lembaga Pertubuhan Peladang, Kuala Lumpur. foto HAZROL ZAINAL, 03 DISEMBER 2020.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan (MAFI), Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee (dua kiri) bersama Pengerusi BERNAS, Datuk Seri Rohani Abdul Karim (dua kanan) serta yang lain menurunkan tandatangan pada Majlis Menandatangani Perjanjian Konsesi antara Kerajaan Malaysia dan Bernas di Lembaga Pertubuhan Peladang, Kuala Lumpur. foto HAZROL ZAINAL, 03 DISEMBER 2020.