Keadaan tempat penginapan pekerja kilang semasa Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Taman Frim Kepong, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Keadaan tempat penginapan pekerja kilang semasa Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Taman Frim Kepong, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Keadaan tempat penginapan pekerja kilang semasa Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Taman Frim Kepong, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Keadaan tempat penginapan pekerja kilang semasa Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Taman Frim Kepong, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Keadaan tempat penginapan pekerja kilang semasa Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Taman Frim Kepong, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Keadaan tempat penginapan pekerja kilang semasa Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Taman Frim Kepong, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Anggota Jabatan Tenaga Kerja melakukan pemeriksaan di sebuah kediaman pekerja kilang ketika melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Taman Frim Kepong, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Keadaan ruangan bilik pekerja kilang semasa Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Taman Frim Kepong, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Keadaan kilang pembuatan mi semasa Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di kawasan perusahaan Taman Bukit Maluri, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Keadaan kilang pembuatan mi semasa Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di kawasan perusahaan Taman Bukit Maluri, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Keadaan kilang pembuatan mi semasa Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di kawasan perusahaan Taman Bukit Maluri, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Keadaan kilang pembuatan mi semasa Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di kawasan perusahaan Taman Bukit Maluri, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Keadaan kilang pembuatan mi semasa Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur membuat Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di kawasan perusahaan Taman Bukit Maluri, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia memeriksa keadaan dalam kilang pembuatan mi ketika Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 yang bertempat di Taman Bukit Maluri, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 25 MAC 2021.
Pekerja kilang pembuatan mi melakukan kerja seperti biasa dan menjaga kualiti produk sebelum diedarkan di pasaran yang bertempat di Taman Bukit Maluri, Kuala Lumpur. Foto SHAFIY ZUL, 25 MAC 2021.
Anggota Jabatan Tenaga Kerja melakukan pemeriksaan bilik di sebuah kediaman pekerja kilang ketika melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Taman Frim Kepong, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Anggota Jabatan Tenaga Kerja melakukan pemeriksaan di sebuah kediaman pekerja kilang ketika melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di Taman Frim Kepong, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.
Pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melakukan pemeriksaan di sebuah kilang pembuatan mi ketika melaksanakan Operasi Bersepadu Penguatkuasaan Akta 446 dan Akta 342 di kawasan perusahaan Taman Bukit Maluri, Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 25 MAC 2021.