Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi menunjukkan harga ikan semasa mengadakan lawatan di MyFarm Outlet Kasih, Putrajaya. Foto AFFAN FAUZI, 22 APRIL 2021.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi menunjukkan harga daging semasa mengadakan lawatan di MyFarm Outlet Kasih, Putrajaya. Foto AFFAN FAUZI, 22 APRIL 2021.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi melihat ayam segar yang dijual semasa mengadakan lawatan di MyFarm Outlet Kasih, Putrajaya. Foto AFFAN FAUZI, 22 APRIL 2021.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi melihat jenis telur dan harganya di MyFarm Outlet Kasih, Putrajaya. Foto AFFAN FAUZI, 22 APRIL 2021.
Peniaga menyusun ayam segar yang dijual di MyFarm Outlet Kasih, Putrajaya. Foto AFFAN FAUZI, 22 APRIL 2021.
Orang awam mencari jenis telur yang dijual di MyFarm Outlet Kasih, Putrajaya. Foto AFFAN FAUZI, 22 APRIL 2021.
Pengunjung membeli ikan segar yang dijual di MyFarm Outlet Kasih, Putrajaya. Foto AFFAN FAUZI, 22 APRIL 2021.