Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainudin bersama Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Hajiji Noor mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pengurusan Warga Asing di Sabah bilangan 1 tahun 2022 ketika di Kementerian Dalam Negeri, Putrajaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 FEBRUARI 2022.
Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainudin bersama Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Hajiji Noor hadir ke Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pengurusan Warga Asing di Sabah bilangan 1 tahun 2022 ketika di Kementerian Dalam Negeri, Putrajaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 FEBRUARI 2022.