Sebahagian peserta 'kejut sahur' mengelilingi sekitar kawasan perumahan dengan menggunakan alat muzik seperti tong, spoket moto dan tamborin pada bulan Ramadan di Flat Taman Setia Balakong, Kuala Lumpur. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 09 APRIL 2022.

Tradisi 40 Tahun Kejut Sahur Dalam Masyarakat Jawa Masih Hidup Di Kuala Lumpur.

Sebahagian masyarakat Jawa di Taman Setia Balakong masih mengekalkan tradisi yang hampir 40 tahun sebagai inisiatif mengejut umat Islam bersahur pada bulan Ramadan.

Aktiviti ini yang semakin sukar ditemui khususnya di kawasan bandar mahupun kampung dilakukan dengan cara memukul gendang untuk mengejut penduduk sekitar bangun bersahur.

Alat untuk melakukan aktiviti ini dibuat mengikut kreativiti dengan menggunakan tong sebagai gendang dan diletakkan di atas trolley untuk dibawa sekitar taman perumahan. Manakala spocket motor digunakan peralatan untuk mengetuk gendang tersebut.

Katanya, aktiviti ini secara langsung dapat memupuk semangat kerjasama dan menarik minat anak muda yang turut serta melihat aktiviti ini.

Sebahagian peserta membuat persiapan ‘kejut sahur’ mengelilingi sekitar kawasan perumahan dengan menggunakan alat muzik seperti tong, spoket moto dan tamborin pada bulan Ramadan di Flat Taman Setia Balakong, Kuala Lumpur. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 09 APRIL 2022.
Sebahagian peserta membuat persiapan ‘kejut sahur’ mengelilingi sekitar kawasan perumahan dengan menggunakan alat muzik seperti tong, spoket moto dan tamborin pada bulan Ramadan di Flat Taman Setia Balakong, Kuala Lumpur. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 09 APRIL 2022.
Semangat ebahagian peserta ‘kejut sahur’ mengelilingi sekitar kawasan perumahan dengan menggunakan alat muzik seperti tong, spoket moto dan tamborin pada bulan Ramadan di Flat Taman Setia Balakong, Kuala Lumpur. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 09 APRIL 2022.
Semangat ebahagian peserta ‘kejut sahur’ mengelilingi sekitar kawasan perumahan dengan menggunakan alat muzik seperti tong, spoket moto dan tamborin pada bulan Ramadan di Flat Taman Setia Balakong, Kuala Lumpur. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 09 APRIL 2022.
Penduduk terjaga dari tidur ketika sebahagian peserta ‘kejut sahur’ mengelilingi sekitar kawasan perumahan dengan menggunakan alat muzik seperti tong, spoket moto dan tamborin pada bulan Ramadan di Flat Taman Setia Balakong, Kuala Lumpur. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 09 APRIL 2022.
Penduduk terjaga dari tidur ketika sebahagian peserta ‘kejut sahur’ mengelilingi sekitar kawasan perumahan dengan menggunakan alat muzik seperti tong, spoket moto dan tamborin pada bulan Ramadan di Flat Taman Setia Balakong, Kuala Lumpur. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 09 APRIL 2022.
Sebahagian peserta ‘kejut sahur’ mengelilingi sekitar kawasan perumahan dengan menggunakan alat muzik seperti tong, spoket moto dan tamborin pada bulan Ramadan di Flat Taman Setia Balakong, Kuala Lumpur. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 09 APRIL 2022.
Sebahagian peserta ‘kejut sahur’ mengelilingi sekitar kawasan perumahan dengan menggunakan alat muzik seperti tong, spoket moto dan tamborin pada bulan Ramadan di Flat Taman Setia Balakong, Kuala Lumpur. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 09 APRIL 2022.
Sebahagian peserta ‘kejut sahur’ mengelilingi sekitar kawasan perumahan dengan menggunakan alat muzik seperti tong, spoket moto dan tamborin pada bulan Ramadan di Flat Taman Setia Balakong, Kuala Lumpur. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 09 APRIL 2022.
Sebahagian peserta ‘kejut sahur’ mengelilingi sekitar kawasan perumahan dengan menggunakan alat muzik seperti tong, spoket moto dan tamborin pada bulan Ramadan di Flat Taman Setia Balakong, Kuala Lumpur. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 09 APRIL 2022.
Sebahagian peserta ‘kejut sahur’ mengelilingi sekitar kawasan perumahan dengan menggunakan alat muzik seperti tong, spoket moto dan tamborin pada bulan Ramadan di Flat Taman Setia Balakong, Kuala Lumpur. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 09 APRIL 2022.