Bella Siti Bainun Rumah Bonda Down Syndrome abuse neglect

BERDASARKAN informasi dalam laman sesawang Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia mengenai Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara, penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian.

Penderaan fizikal menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan agen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu. Penderaan emosi menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan lambat.

Penderaan seksual menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian, sama ada sebagai peserta atau pemerhati, dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain. Keganasan merujuk kepada sesuatu tindakan dengan niat untuk menyebabkan sebarang bentuk kecederaan dari segi fizikal dan emosi terhadap kanak-kanak. Eksploitasi merujuk kepada penggunaan kanak-kanak dalam aktiviti yang membolehkan pihak lain mendapat faedah dari segi kewangan, seksual, politik serta kepentingan lain yang boleh mengancam kesejahteraan fizikal dan psikologikal mahupun kelangsungan hidup kanak-kanak.

Hari ini, masih lagi wujud sebilangan daripada ahli masyarakat kita yang tidak memahami peri pentingnya memberi didikan dan asuhan yang sempurna buat kanak-kanak. Walaupun kita acap kali mendengar orang bijak pandai mengatakan bahawa anak-anak kecil itu umpama sehelai kain putih, yang perlu kebijaksanaan ibu bapanya untuk mencorakkan ia dengan sewajarnya, namun kelihatannya ia hanya retorik bagi sebilangan kita. Golongan ibu bapa atau penjaga sebegini bukan setakat mengabaikan bahkan mendera anak-anak mereka sendiri.

Terbaharu seperti yang dilaporkan oleh sebuah tabloid, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Selangor mencatatkan 1,910 kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak di antara Mac 2020 hingga Mac tahun lalu. Begitu juga kes yang digemparkan di media sosial dan media cetak berkenaan penderaan kanak-kanak istimewa bernama Bella yang membawa kepada kecederaan yang begitu teruk oleh penjaganya. Perbicaraan kes ini sedang berlangsung di mahkamah dan mendapat perhatian meluas di media dan dalam kalangan netizen di media sosial. Rata-rata mengharapkan agar kes ini dapat diselesaikan secepat mungkin dan nasib adik Bella akan terbela sebaiknya sehinggakan simpati itu diterbitkan jelas dengan wujudnya tanda pagar Justice For Bella (#justiceforbella- keadilan untuk Bella) meraih jutaan perkongsian di platform-platform maya sosial.

Kes-kes penderaan sebegini sebenarnya sangat membimbangkan semua pihak, apatah lagi Malaysia yang telah hampir 65 tahun mengecapi kemerdekaan. Kemerdekaan yang berjaya membawa negara keluar daripada belenggu penjajahan rupa-rupanya belum sepenuhnya disusuli dengan pembangunan nilai-nilai ketamadunan dan keibubapaan yang sewajarnya oleh sebilangan kita dalam masyarakat.

Apa sebenarnya punca penderaan anak-anak ini? Berdasarkan kajian ilmiah pelbagai pihak, penderaan ini berpunca daripada masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak dan masalah yang berlaku di pihak pendera itu sendiri. Anak-anak dikatakan menjadi punca penderaan kerana sifat mereka yang sedang dalam proses awal meneroka erti kehidupan. Atas sebab ini, kanak-kanak akan sering melakukan kesilapan, bermain dengan lasak, asyik menangis, tidak mendengar cakap, mengulang kesilapan, tidak berdisiplin dan seumpamanya. Bagi ibu bapa pula masalah seperti tekanan di tempat kerja, krisis rumah tangga, penyalahgunaan alkohol dan dadah, tekanan emosi, kurang didikan agama, pengalaman sendiri yang pernah didera ketika kecil dan kecuaian menjadi faktor pendorong kepada penderaan anak-anak mereka.

Kesan penderaan ini sudah tentulah kepada diri anak-anak itu sendiri. Di samping kesan fizikal di tubuh badan, wujud juga kesan mental dan psikologi. Anak-anak sudah tidak meletakkan ibu bapa sebagai pelindung yang boleh diharapkan di dalam kehidupan. Bahkan ibu bapa akan dianggap sebagai musuh yang ditakuti dan perlu dijauhi. Andai anak-anak itu meningkat remaja, mereka mungkin mencari erti ‘ketenangan’ daripada penderaan dengan berjinak-jinak menghisap rokok, lari dari rumah, terlibat dengan gangsterisme, bahkan menyalahgunakan dadah. Kesan penderaan kepada anak-anak ini akan terbawa-bawa hingga mereka dewasa. Dikatakan bahawa mereka meneruskan ‘warisan’ ini bila mana mereka mendera anak-anak sendiri pula di atas faktor membalas dendam atau melempiaskan tekanan perasaan yang dilaluinya semasa kecil. Inilah antara gejala negatif yang menjadi implikasi daripada hilangnya nilai ‘kemerdekaan’ dalam jiwa dan minda kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan.

Jika disoroti pernyataan di dalam Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak diiktiraf sebagai kunci kehidupan, pembangunan dan kemakmuran negara. Akta ini turut menyatakan bahawa kanak-kanak berhak mendapat perlindungan dan bantuan dalam segala hal dan mengiktiraf ibu bapa dan keluarga memainkan peranan dalam pembesaran, penyaraan dan kebajikan mereka. Namun mengapa masih ada lagi kes-kes penderaan?

Inilah satu gejala yang boleh diiktiraf sebagai budaya ‘barbarian’ dan tidak bertamadun. Apakah wajar anak-anak kecil yang masih tidak mengerti apa-apa ini didera sedemikian rupa? Jika faktor mahu mendidik dijadikan alasan, ini bukanlah kaedah yang tepat. Jika ibu bapa dan rumah tidak lagi menjadi entiti perlindungan yang boleh diharapkan oleh anak-anak, apalah ertinya kata-kata yang biasa kita dengar iaitu ‘Rumahku, Syurgaku’ pada mereka. Sebagai langkah membanteras gejala penderaan terhadap anak-anak ini, kerajaan sejak sekian lama serius melaksanakan kempen-kempen kesedaran dalam memupuk nilai kasih sayang dalam institusi kekeluargaan. Kempen-kempen kekeluargaan yang diuar-uarkan melalui media baharu, media massa, media cetak dan bahan-bahan edaran di pusat-pusat komuniti jelas cuba memupuk semangat dan kesedaran bahawa keluarga perlu diberikan keutamaan.

Dalam konteks perundangan pula, kerajaan telah menggubal Akta Kanak-kanak 2001 (Akta 611) yang melindungi hak golongan kanak-kanak daripada sebarang perlakuan penderaan atau pencabulan hak mereka. Selain itu, sesiapa yang didapati mendera kanak-kanak sehingga mengakibatkan kematian, akan disiasat dan disabit di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mandatori, gantung sampai mati.

Namun, langkah pencegahan gejala penderaan yang lebih bermakna adalah dalam kalangan ibu bapa sendiri. Pertamanya, ibu bapa perlu meluangkan lebih masa untuk mendampingi anak-anak mereka. Ianya dapat memberi kesempatan yang luas kepada ibu bapa memahami perkembangan dan keperluan anak-anak mereka serta memupuk tali silaturrahim yang erat dalam keluarga. Dengan pematuhan ketat terhadap SOP dan keselamatan daripada jangkitan Covid-19, bawalah anak-anak bersiar-siar atau berkelah, bersukan, menyertai aktiviti komuniti dan keagamaan, dan sebagainya.

Kedua, ibu bapa berperanan menjadi sumber primer dalam memberi bimbingan keagamaan, moral, adab, tatasusila serta kebudayaan. Bimbingan secara langsung sebegini akan melahirkan perasaan yakin di kalangan anak-anak bahawa ibu bapa adalah ‘role-model’ yang terbaik untuk diikuti mereka.

Ketiga, sekiranya anak-anak ada membuat kesilapan, dahulukan dengan nasihat dan teguran, bukan sewenang-wenangnya menghukum dan memukul membuta tuli. Hukuman yang ingin dikenakan sekalipun perlulah tidak melampaui batasan. Cukup sekadar untuk memberi pengajaran agar anak-anak tidak mengulang kesilapan lagi.

Keempat, jika wujud sebarang bibit-bibit atau anasir yang boleh mendorong ke arah melakukan penderaan, ibu bapa perlu segera mendapatkan khidmat nasihat seperti kaunseling, pakar perkembangan psikologi kanak-kanak, pakar perubatan, ahli agama dan sebagainya.

Prof. Madya Dr. Khairunneezam Mohd Noor,
Ketua Program, Program Pengurusan dengan Pelancongan, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan,
Universiti Sains Islam Malaysia