Home Tag AFTAAS

Tag: AFTAAS

Mahkamah memihak kepada SC terhadap tindakan ke atas firma audit

Keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut mencerminkan betapa seriusnya pelanggaran tersebut dan juga mengukuhkan rangka kerja penguatkuasaan Lembaga Pemantauan Audit (AOB) SC.

Firma audit AFTAAS dikenakan sekatan

Firma audit Afrizan Tarmili Khairul Azhar (AFTAAS) dan rakan-rakan kongsi dikenakan sekatan daripada menerima sebagai pelanggan dan mengaudit entiti kepentingan awam (PIE) atau menjadualkan dana selama 12 bulan.