Wednesday, January 19, 2022
Home Tag PIDM Pindaan 2021

Tag: PIDM Pindaan 2021

RUU PIDM 2021 tingkatkan keberkesanan tadbir urus korporat

RUU itu juga bakal meningkatkan keberkesanan pentaksiran premium dan levi institusi anggota PIDM dan meningkatkan keberkesanan pentadbiran, penjelasan, penyelarasan pelaksanaan kuasa PIDM serta untuk membetulkan kesilapan tipografi, kata Yamani.