Tuesday, October 19, 2021
Home Tag PUSUM

Tag: PUSUM

PUSUM jadi keperluan tambah kapasiti simpan mayat

PUSUM juga dapat mengurangkan beban kepada petugas yang menguruskan pengkebumian di mana sebelum ini mereka perlu bekerja sehingga waktu malam untuk menyempurnakan mayat dengan segera kerana ruang penyimpanan mayat yang tidak mencukupi.