Sunday, October 1, 2023
Home Tag Setia Ahmad Shah Pahang (SAP)

Tag: Setia Ahmad Shah Pahang (SAP)

Dua profesor berjiran terima pingat bersama

Kedua-dua juga sahabat itu berjiran di Taman U di Johor merupakan pensyarah Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Profesor Dr Madzlan Aziz dan Timbalan Naib Cancelor (Pembangunan) UTM, Profesor Dr Mohd Hamdan Ahmad.