Bekas Gebenor Bank Negara, Tan Sri Zeti Akhtar Aziz berucap pada Sidang Kemuncak Ke-14 Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam (IFSB) 2019 di Pusat Konvensyen Jakarta, Indonesia. foto SYAFIQ AMBAK, 13 NOVEMBER 2019

JAKARTA – Risiko-risiko baharu yang berkaitan dengan inovasi teknologi, khususnya potensinya untuk mengubah sifat dan skop risiko kewangan serta potensi baru teknologi untuk mengubah model perniagaan tradisional perlu diberi penekanan oleh pengawal selia.

Ini kerana, digitalisasi menyebabkan pemindahan dan pengurangan pengantara dalam transaksi kewangan dalam kebanyakan kes.

Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz berkata, pengagihan teknologi lejer, aplikasi yang membabitkan aset-aset crypto dan kontrak-kontrak pintar, sebagai contohnya pemindahan perkhidmatan yang berlaku dalam inovasi teknologi.

Manakala teknologi baru yang bersandarkan model-model perniagaan seperti Peer-to-Peer platforms dan penasihat-Robo telah mengambil tempat beberapa pengantara kewangan tradisional, yang mana semuanya menampilkan cabaran berbeza
cabaran kepada penyedia perkhidmatan kewangan dan pengawal selia.

Bekas Gabenor Bank Negara Malaysia itu menambah, inovasi teknologi dalam sistem kewangan juga memberi cabaran kepada pengawal selia, yang mana ia tidak selari dengan institusi kewangan tradisional dalam aspek rangka kerja pengawasan dan pelesenan.

“Oleh itu, sebahagian daripada perkhidmatan atau fungsi kewangan boleh ditawarkan oleh entiti yang lain daripada firma perkhidmatan kewangan yang mungkin tidak dilesenkan atau dikawal selia oleh pihak berkuasa pengawalseliaan sektor kewangan.

“Mereka boleh terdiri daripada syarikat startup fintech hingga entiti gergasi teknologi,” kata Zeti ketika menyampaikan ucaptama pada Sidang Kemuncak Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam Kali Ke-14 di sini.

Di samping itu, teknologi seperti mesin pembelajaran dan analisis ramalan berdasarkan big data dan
dan kecerdasan tiruan (AI) yang digunakan dalam pelbagai bentuk perkhidmatan kewangan, boleh mengakibatkan data lebih terdedah kepada perlanggaran keselamatan.

Terdapat juga isu berhubung keselamatan siber, penipuan, privasi, pengetahuan pelanggan dan perlindungan pengguna yang berkaitan penggunaan teknologi baru dalam sektor kewangan.

Penerima Anugerah Diraja Kewangan Islam 2018 itu menambah, satu lagi bidang yang berkaitan dengan agenda kestabilan kewangan yang telah mendapat perhatian yang lebih tinggi adalah implikasinya terhadap kejutan persekitaran dan risiko kewangan yang berkaitan dengan iklim dan kesan berpotensi terhadap kelemahan kewangan.

Ini termasuk peralihan kepada ekonomi rendah karbon serta peningkatan kekerapan dan cuaca melampau yang boleh diterjemahkan kepada kerugian ekonomi dan kewangan untuk ekonomi sebenar dan sistem kewangan.

Namun, ia berguna untuk perkongsian pengetahuan dalam risiko alam sekitar dan kewangan.

“Ujian tekanan juga boleh dibangunkan untuk menggabungkan risiko iklim untuk menilai keupayaan institusi kewangan dalam menguruskan kejutan yang berkaitan dengan iklim tersebut,” tambah Zeti lagi.

Menurutnya, sama pentingnya adalah pendedahan maklumat oleh syarikat mengenai aspek faktor berkaitan alam sekitar.
Oleh itu, pemacu untuk membangunkan sistem kewangan yang mampan juga memerlukan penyepaduan dalam suatu
tindakan atau kejadian kompleks yang mungkin diakibatkan oleh perubahan iklim.

Justeru, katanya, campuran dasar yang konsisten dan mantap diperlukan untuk memastikan peralihan kepada ekonomi rendah karbon sambil mengekalkan kestabilan kewangan.

Memandangkan cabaran ini, serta sifat rentas sempadan teknologi kewangan, usaha memelihara keselamatan dan kekukuhan sistem kewangan adalah lebih penting melalui koordinasi penyeliaan dan perkongsian maklumat.

Mustahak juga, adalah pembangunan penanda aras antarabangsa yang akan menyelaraskan dan membimbing amalan kawal selia dan penyeliaan.

Dr Zeti menambah, untuk industri perkhidmatan kewangan Islam, ia adalah mengenai peluasan inovasi teknologi untuk membawa manfaat kepada pembekal dan pengguna produk dan perkhidmatan kewangan.

“Maka itu perlu disertai dengan pembangunan rangka kerja untuk menilai risiko, dan mempunyai perlindungan,
sistem pengawasan dan peraturan yang juga diperkukuhkan oleh pengawasan penyeliaan yang mantap. Ini memerlukan kerjasama dan koloborasi dengan pihak berkuasa kawal selia yang lain dalam bidang kuasa dan seluruh bidang kuasa menjadi penting.

“Entiti penetapan standard seperti IFSB juga akan memberi manfaat daripada kesalinghubung dan kerjasama dengan badan-badan badan penetapan piawaian antarabangsa yang lain yang telah memulakan lebih awal dan beroperasi dalam sistem kewangan yang lebih matang,” ujarnya.

Tambah beliau, melangkah ke depan, terdapat pelbagai peluang yang boleh dimanfaatkan oleh industri kewangan Islam untuk meneruskannya trajektori pertumbuhan.

“Ketika kita bergerak ke arah transformasi dan lebih banyak persekitaran global yang tidak menentu, ia adalah
penting bagi kewangan Islam untuk berada seiring dengan trend global dan berada kedudukan terbaik untuk memberi maklum balas terhadap permintaan yang berubah-ubah.

Dr Zeti yakin institusi kewangan Islam mempunyai potensi besar untuk mengemudi cabaran yang timbul dan kekal relevan dalam perubahan pantas yang berlaku dalam persekitaran domestik dan antarabangsa. – MalaysiaGazette