Mohamed Azmin Ali

KUALA LUMPUR – Kerajaan yakin ekonomi negara akan mencapai pertumbuhan mapan dan kukuh kepada 4.8% pada tahun depan.

Keyakinan itu dipacu oleh asas makro ekonomi yang pelbagai buruh yang menyokong pasaran, inflasi rendah dan stabil, sektor kewangan kukuh dan modal mencukupi dan lebihan akaun semasa yang sihat bagi imbangan pembayaran.

Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali berkata, unjuran ini lebih tinggi daripada anggaran Tabung Kewangan Antarabangsa kepada 4.4% dan Bank Dunia pada 4.5% kerana kerajaan komited dalam melaksanakan keutamaan pembangunannya.

Bagi tahun 2020, sebanyak RM56 bilion telah diperuntukkan untuk 5,466 projek pembangunan untuk menyokong momentum pertumbuhan dan mengukuhkan kapasiti ekonomi jangka panjang negara.

Daripada jumlah ini, RM53.2 bilion diperuntukkan untuk 4,744 projek yang sedang berjalan dan baki RM2.8 bilion telah diketepikan untuk 722 projek baru.

Sepanjang dekad akan datang, katanya, kerajaan akan memberi penekanan yang lebih besar ke atas penstrukturan semula ekonomi dengan membangunkan kawasan-kawasan ekonomi baru untuk menggerakkan ekonomi ke hadapan dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan dan pekerjaan bergaji tinggi, sejajar dengan tujuan Perkongsian 2030 Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 ).

Ini memastikan pembangunan sosioekonomi yang inklusif, mampan dan bermakna untuk menyediakan taraf hidup yang layak bagi semua rakyat Malaysia, yang akan dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia Kedua Belas, 2021-2025 dan Ketiga Belas Rancangan Malaysia, 2026-2030.

“Kerajaan tetap waspada dan terus menumpukan pada pengukuhan daya tahan jangka pendek dan memajukan pembaharuan struktur untuk menaikkan pertumbuhan jangka sederhana.

“Dalam hal ini, fokus akan diberikan untuk mengukuhkan sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi seperti aeroangkasa, peralatan perubatan, E&E, jentera dan peralatan serta bahan kimia dan produk kimia.

“Begitu juga, pembangunan dan pemodenan industri resourcebased melalui inisiatif penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi juga akan diberi keutamaan,” katanya dalam satu kenyataan di sini.

Walaupun persekitaran luaran terus menghadapi ketidakpastian, kerajaan akan meningkatkan usaha membina daya tahan dan meningkatkan sumber pertumbuhan dalaman sebagai permintaan domestik akan kekal sebagai pemacu pertumbuhan utama untuk tahun 2020, disokong oleh pengembangan berterusan dalam aktiviti sektor swasta.

Di samping itu, perbelanjaan isi rumah akan terus disokong oleh pertumbuhan upah dan prospek pekerjaan yang menggalakkan, sejajar dengan inisiatif Malaysia @ Work yang diumumkan dalam Bajet 2020 dengan jumlah peruntukan sebanyak RM6.5 bilion untuk lima tahun akan datang.

Ia bertujuan mewujudkan lebih baik peluang pekerjaan untuk belia dan wanita, sambil mengurangkan kebergantungan negara terhadap pekerja asing berkemahiran rendah.

Azmin menambah, unjuran kenaikan semula gaji bulanan minimum kepada RM1,200 mulai 1 Januari 2020 di 57 bandar dan perbandaran di seluruh Malaysia, bersama dengan program pemindahan tunai, pengembalian cukai pendapatan dan kos pinjaman yang lebih rendah juga dijangka memberi dorongan tambahan kepada perbelanjaan isi rumah.

Dalam memastikan pembangunan ekonomi tidak terpusat secara geografi, kerajaan akan meningkatkan aktiviti ekonomi di lokasi terpilih berdasarkan kekuatan dan keunikan setiap kawasan.

Menurutnya, sebanyak 15 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Utama (KEGA) telah dikenalpasti sebagai sumber pertumbuhan baru, yang merangkumi antara lain, Hub Kewangan Islam 2.0; Komoditi Malaysia 2.0; penanaman pintar dan bernilai tinggi; industri kandungan, animasi dan digitalisasi; serta pembuatan, bekalan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan Revolusi Perindustrian Keempat.

“Untuk meningkatkan keseimbangan serantau, sejumlah RM1.1 bilion telah diperuntukan dalam Bajet 2020 untuk meningkatkan pembangunan koridor ekonomi serantau.

“Antara lain di Kawasan Perindustrian Lembah Chuping di Perlis (RM50 juta), Pelabuhan Kuantan di Pahang (RM69.5 juta) , Loji Rawatan Pembetungan Sentral Sungai Segget di Johor (RM42 juta), Taman Perindustrian Samalaju di Sarawak (RM55 juta) dan Presint AgroIndustri Sabah (RM20 juta),” katanya.

Di samping itu, pelaburan swasta akan dikukuhkan semula melalui insentif yang lebih berkesan, strategi promosi diselaraskan dengan lebih baik dan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif.

Ujar Azmin lagi, kerajaan telah menyediakan sehingga RM1 bilion insentif pakej pelaburan setiap tahun dalam 5 tahun akan datang sebagai usaha strategik untuk menarik syarikat Fortune 500 yang disasarkan dan syarikat kecil dalam sektor teknologi tinggi.

“Untuk melayakkan diri, syarikat-syarikat ini mesti melabur sekurang-kurangnya RM5 bilion di Malaysia yang akan menghasilkan aktiviti ekonomi tambahan, mencipta 150,000 yang tinggi kerja berkualiti selama 5 tahun akan datang dan mengukuhkan ekosistem pembuatan dan perkhidmatan,” tambahnya. – MalaysiaGazette