Gelandangan yang hadir bagi menerima sumbangan baju raya daripada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) pada Program Syukuri Nikmat di Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. foto AFIQ RAZALI, 22 MEI 2020
Ketua Pegawai Eksekutif PPZ-MAIWP, Ahmad Shukri Yusoff menyampaikan sumbangan baju raya kepada golongan gelandangan pada Program Syukuri Nikmat Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) di Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. foto AFIQ RAZALI, 22 MEI 2020
Gelandangan yang hadir bagi menerima sumbangan baju raya daripada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) pada Program Syukuri Nikmat di Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. foto AFIQ RAZALI, 22 MEI 2020
Gelandangan yang hadir bagi menerima sumbangan baju raya daripada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) pada Program Syukuri Nikmat di Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. foto AFIQ RAZALI, 22 MEI 2020
Gelandangan yang hadir bagi menerima sumbangan baju raya daripada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) pada Program Syukuri Nikmat di Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. foto AFIQ RAZALI, 22 MEI 2020
Gelandangan yang hadir bagi menerima sumbangan baju raya daripada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) pada Program Syukuri Nikmat di Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. foto AFIQ RAZALI, 22 MEI 2020
Gelandangan yang hadir bagi menerima sumbangan baju raya daripada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) pada Program Syukuri Nikmat di Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. foto AFIQ RAZALI, 22 MEI 2020
Ketua Pegawai Eksekutif PPZ-MAIWP, Ahmad Shukri Yusoff mewakili PPZ-MAIWP menerima zakat fitrah yang dibayar oleh golongan gelandangan pada Program Syukuri Nikmat Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP) di Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. foto AFIQ RAZALI, 22 MEI 2020