Menteri Pertanian dan Industri Makanan (MAFI), YB Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee melihat kubis bunga sambil mengatakan sesuatu dengan Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), Datuk Dr. Mohamad Roff Mohd Noor (dua kiri) pada Majlis Pelancaran Teknologi Pengeluaran Kubis Bunga Tanah Rendah di Plot Kubis Bunga Tanah Rendah (Rumah Kaca) MARDI Serdang, Selangor. foto HAZROL ZAINAL, 27 OKTOBER 2020.
Petugas MARDI, Fazlinda Fadzil menunjukkan antara kubis bunga yang sedia untuk dijual pada Majlis Pelancaran Teknologi Pengeluaran Kubis Bunga Tanah Rendah di Plot Kubis Bunga Tanah Rendah (Rumah Kaca) MARDI Serdang, Selangor. foto HAZROL ZAINAL, 27 OKTOBER 2020.
Seorang pekerja melakukan kerja-kerja menjaga kubis bunga di Plot Kubis Bunga Tanah Rendah (Rumah Kaca) MARDI Serdang, Selangor. foto HAZROL ZAINAL, 27 OKTOBER 2020.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan (MAFI), YB Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee mendengar penerangan daripada Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), Datuk Dr. Mohamad Roff Mohd Noor (kiri) pada Majlis Pelancaran Teknologi Pengeluaran Kubis Bunga Tanah Rendah di Plot Kubis Bunga Tanah Rendah (Rumah Kaca) MARDI Serdang, Selangor. foto HAZROL ZAINAL, 27 OKTOBER 2020.