Gerai Cakoi dan Donut Cik' Lah kembali menjadi tumpuan pengunjung selepas Majlis Keselamatan Negara membenarkan gerai makanan di buka seperti biasa dengan mematuhi (SOP) ketat ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazatte di Kuala Lumpur. Foto FIKRI YAZID, 20 FEBRUARI 2021
Gerai Cakoi dan Donut Cik’ Lah kembali menjadi tumpuan pengunjung selepas Majlis Keselamatan Negara membenarkan gerai makanan di buka seperti biasa dengan mematuhi (SOP) ketat ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazatte di Kuala Lumpur. Foto FIKRI YAZID, 20 FEBRUARI 2021
Gerai Cakoi dan Donut Cik’ Lah kembali menjadi tumpuan pengunjung selepas Majlis Keselamatan Negara membenarkan gerai makanan di buka seperti biasa dengan mematuhi (SOP) ketat ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazatte di Kuala Lumpur. Foto FIKRI YAZID, 20 FEBRUARI 2021
Gerai Cakoi dan Donut Cik’ Lah kembali menjadi tumpuan pengunjung selepas Majlis Keselamatan Negara membenarkan gerai makanan di buka seperti biasa dengan mematuhi (SOP) ketat ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazatte di Kuala Lumpur. Foto FIKRI YAZID, 20 FEBRUARI 2021
Gerai Cakoi dan Donut Cik’ Lah kembali menjadi tumpuan pengunjung selepas Majlis Keselamatan Negara membenarkan gerai makanan di buka seperti biasa dengan mematuhi (SOP) ketat ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazatte di Kuala Lumpur. Foto FIKRI YAZID, 20 FEBRUARI 2021
Gerai Cakoi dan Donut Cik’ Lah kembali menjadi tumpuan pengunjung selepas Majlis Keselamatan Negara membenarkan gerai makanan di buka seperti biasa dengan mematuhi (SOP) ketat ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazatte di Kuala Lumpur. Foto FIKRI YAZID, 20 FEBRUARI 2021
Gerai Cakoi dan Donut Cik’ Lah kembali menjadi tumpuan pengunjung selepas Majlis Keselamatan Negara membenarkan gerai makanan di buka seperti biasa dengan mematuhi (SOP) ketat ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazatte di Kuala Lumpur. Foto FIKRI YAZID, 20 FEBRUARI 2021
Gerai Cakoi dan Donut Cik’ Lah kembali menjadi tumpuan pengunjung selepas Majlis Keselamatan Negara membenarkan gerai makanan di buka seperti biasa dengan mematuhi (SOP) ketat ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazatte di Kuala Lumpur. Foto FIKRI YAZID, 20 FEBRUARI 2021
Gerai Cakoi dan Donut Cik’ Lah kembali menjadi tumpuan pengunjung selepas Majlis Keselamatan Negara membenarkan gerai makanan di buka seperti biasa dengan mematuhi (SOP) ketat ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazatte di Kuala Lumpur. Foto FIKRI YAZID, 20 FEBRUARI 2021
Gerai Cakoi dan Donut Cik’ Lah kembali menjadi tumpuan pengunjung selepas Majlis Keselamatan Negara membenarkan gerai makanan di buka seperti biasa dengan mematuhi (SOP) ketat ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazatte di Kuala Lumpur. Foto FIKRI YAZID, 20 FEBRUARI 2021
Gerai Cakoi dan Donut Cik’ Lah kembali menjadi tumpuan pengunjung selepas Majlis Keselamatan Negara membenarkan gerai makanan di buka seperti biasa dengan mematuhi (SOP) ketat ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazatte di Kuala Lumpur. Foto FIKRI YAZID, 20 FEBRUARI 2021
Gerai Cakoi dan Donut Cik’ Lah kembali menjadi tumpuan pengunjung selepas Majlis Keselamatan Negara membenarkan gerai makanan di buka seperti biasa dengan mematuhi (SOP) ketat ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazatte di Kuala Lumpur. Foto FIKRI YAZID, 20 FEBRUARI 2021
Gerai Cakoi dan Donut Cik’ Lah kembali menjadi tumpuan pengunjung selepas Majlis Keselamatan Negara membenarkan gerai makanan di buka seperti biasa dengan mematuhi (SOP) ketat ketika tinjauan Lensa Malaysia Gazatte di Kuala Lumpur. Foto FIKRI YAZID, 20 FEBRUARI 2021