Pegawai Teknikal Makmal Dust Mask Niosh, Haalah Mahmud melakukan ujian pernafasan tidak melebihi 0.7 millibar yang merupakan garis panduan untuk memakai dua pelitup muka di NIOSH Bangi, Selangor. Foto HAZROL ZAINAL, 31 MEI 2021.
Pegawai Teknikal Makmal Dust Mask Niosh, Haalah Mahmud menunjukkan cara pemakaian dua pelitup muka yang betul di NIOSH Bangi, Selangor. Foto HAZROL ZAINAL, 31 MEI 2021.
Pegawai Teknikal Makmal Dust Mask Niosh, Haalah Mahmud menunjukkan keputusan ujian tahap penembusan yang boleh digunakan terhadap pelitup muka di NIOSH Bangi, Selangor. Foto HAZROL ZAINAL, 31 MEI 2021.
Antara pelitup muka yang dikaji tahap keberkesanannya oleh petugas Makmal Dust Mask NIOSH di NIOSH Bangi, Selangor. Foto HAZROL ZAINAL, 31 MEI 2021.
Makmal Dust Mask Niosh merupakan tempat melakukan ujian karbon dioksida terhadap kesan memakai dua pelitup muka di NIOSH Bangi, Selangor. Foto HAZROL ZAINAL, 31 MEI 2021.