Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr Ronald Kiandee bersama timbalannya, Datuk Seri Ahmad Hamzah (dua kiri) dan Ketua Setiausaha MAFI, Datuk Haslina Abdul Hamid (kanan) melihat buku Smart Sawah Berskala Besar (SMART SBB) pada Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (Mou) Program Smart SBB antara kerajaan dan 7 Syarikat Peneraju Sesi 2/2021 di Menara Lembaga Pertubuhan Peladang, Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 09 NOVEMBER 2021.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr Ronald Kiandee bersama timbalannya, Datuk Seri Ahmad Hamzah (dua kiri) menyaksikan pertukaran memorandum di antara Ketua Setiausaha MAFI, Datuk Haslina Abdul Hamid (kiri) dengan Pengerusi Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS), Datuk Zamri Yaakob (kanan) pada Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (Mou) Program Smart SBB antara kerajaan dan 7 Syarikat Peneraju Sesi 2/2021 di Menara Lembaga Pertubuhan Peladang, Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 09 NOVEMBER 2021.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr Ronald Kiandee (belakang, dua kanan) bersama timbalannya, Datuk Seri Ahmad Hamzah (belakang, dua kiri), Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Haslina Abdul Hamid (belakang,kanan), Pengerusi Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) Datuk Zamri Yaakob (baris dua, tengah) dan Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Azman Mahmood (belakang, kiri) bergambar bersama tujuh syarikat peneraju selepas Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) Program Smart Sawah Berskala Besar (SBB) antara kerajaan dan Tujuh Syarikat Peneraju Sesi 2/2021 di Menara Lembaga Pertubuhan Peladang, Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 09 NOVEMBER 2021.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr Ronald Kiandee melawat ruang pameran ketika hadir pada Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (Mou) Program Smart SBB antara Kerajaan dan 7 Syarikat Peneraju Sesi 2/2021 di Menara Lembaga Pertubuhan Peladang, Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 09 NOVEMBER 2021.
Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr Ronald Kiandee melawat ruang pameran ketika hadir pada Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (Mou) Program Smart SBB antara kerajaan dan 7 Syarikat Peneraju Sesi 2/2021 di Menara Lembaga Pertubuhan Peladang, Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 09 NOVEMBER 2021.