Pekerja kontraktor melakukan kerja-kerja pemasangan benteng di jambatan selepas berlakunya banjir yang telah mengakibatkan tanah runtuh di sekitar Sungai Lui, Hulu Langat. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 31 DISEMBER 2021.
Keadaan jambatan selepas berlakunya banjir yang telah mengakibatkan tanah runtuh di sekitar Sungai Lui, Hulu Langat. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 31 DISEMBER 2021.
Pekerja kontraktor melakukan kerja-kerja pemasangan benteng di jambatan selepas berlakunya banjir yang telah mengakibatkan tanah runtuh di sekitar Sungai Lui, Hulu Langat. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 31 DISEMBER 2021.
Pekerja kontraktor melakukan kerja-kerja pemasangan benteng di jambatan selepas berlakunya banjir yang telah mengakibatkan tanah runtuh di sekitar Sungai Lui, Hulu Langat. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 31 DISEMBER 2021.
Pekerja kontraktor melakukan kerja-kerja pemasangan benteng di jambatan selepas berlakunya banjir yang telah mengakibatkan tanah runtuh di sekitar Sungai Lui, Hulu Langat. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 31 DISEMBER 2021.
Pekerja kontraktor melakukan kerja-kerja pemasangan benteng di jambatan selepas berlakunya banjir yang telah mengakibatkan tanah runtuh di sekitar Sungai Lui, Hulu Langat. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 31 DISEMBER 2021.
Pekerja kontraktor melakukan kerja-kerja pemasangan benteng di jambatan selepas berlakunya banjir yang telah mengakibatkan tanah runtuh di sekitar Sungai Lui, Hulu Langat. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 31 DISEMBER 2021.
Orang awam melalui jalan yang runtuh ketika pekerja kontraktor melakukan kerja-kerja baikpulih benteng selepas berlakunya banjir yang telah mengakibatkan tanah runtuh di sekitar Sungai Lui, Hulu Langat. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 31 DISEMBER 2021.
Pekerja kontraktor melakukan kerja-kerja pemasangan benteng di jambatan selepas berlakunya banjir yang telah mengakibatkan tanah runtuh di sekitar Sungai Lui, Hulu Langat. Foto AMIRUL SHAUFIQ, 31 DISEMBER 2021.