MGNews : Kerajaan Akan Edar Sejuta Al Quran Bagi Membalas Perbuatan Rasmus Paludan

Usaha pengedaran akan diselaras dengan dengan negara Islam lain supaya ia lebih berkesan.