Timbalan Menteri Kewangan I, Datuk Seri Ahmad Maslan (tengah) melawat ke makmal Drone selepas Majlis Pelancaran Makmal Pengajian Industri: ‘DroneCubator-Makerxlab’ di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Selangor. Foto MUHD NA’IM, 13 FEBRUARI 2023.
Timbalan Menteri Kewangan I, Datuk Seri Ahmad Maslan (tengah) menyempurnakan gimik perasmian pada Majlis Pelancaran Makmal Pengajian Industri: ‘DroneCubator-Makerxlab’ di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Selangor. Foto MUHD NA’IM, 13 FEBRUARI 2023.
Timbalan Menteri Kewangan I, Datuk Seri Ahmad Maslan (tengah) mecuba alat kawalan jauh Drone semesa melawat ke makmal Drone selepas Majlis Pelancaran Makmal Pengajian Industri: ‘DroneCubator-Makerxlab’ di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Selangor. Foto MUHD NA’IM, 13 FEBRUARI 2023.
Sebahagian pelajar memeriksa spesifikasi dron pada Majlis Pelancaran Makmal Pengajian Industri: ‘DroneCubator-Makerxlab’ di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Selangor. Foto MUHD NA’IM, 13 FEBRUARI 2023.