Pengguna lebuhraya menikmati kemudahan di Hentian Rehat dan Rawat (RnR) Seremban yang dinaik taraf ketika pulang ke kota pada hari ketiga Raya Aidilfitri di Seremban, Negeri Sembilan. Foto SYADILA AMARI, 12 APRIL 2024.
Pengguna lebuhraya menikmati kemudahan di Hentian Rehat dan Rawat (RnR) Seremban yang dinaik taraf ketika pulang ke kota pada hari ketiga Raya Aidilfitri di Seremban, Negeri Sembilan. Foto SYADILA AMARI, 12 APRIL 2024.
Pengguna lebuhraya menikmati kemudahan di Hentian Rehat dan Rawat (RnR) Seremban yang dinaik taraf ketika pulang ke kota pada hari ketiga Raya Aidilfitri di Seremban, Negeri Sembilan. Foto SYADILA AMARI, 12 APRIL 2024.
Pengguna lebuhraya menikmati kemudahan di Hentian Rehat dan Rawat (RnR) Seremban yang dinaik taraf ketika pulang ke kota pada hari ketiga Raya Aidilfitri di Seremban, Negeri Sembilan. Foto SYADILA AMARI, 12 APRIL 2024.
Kanak-kanak bermain menikmati kemudahan di Hentian Rehat dan Rawat (RnR) Seremban yang dinaik taraf ketika pulang ke kota pada hari ketiga Raya Aidilfitri di Seremban, Negeri Sembilan. Foto SYADILA AMARI, 12 APRIL 2024.
Kanak-kanak bermain menikmati kemudahan di Hentian Rehat dan Rawat (RnR) Seremban yang dinaik taraf ketika pulang ke kota pada hari ketiga Raya Aidilfitri di Seremban, Negeri Sembilan. Foto SYADILA AMARI, 12 APRIL 2024.
Pengguna lebuhraya menikmati kemudahan di Hentian Rehat dan Rawat (RnR) Seremban yang dinaik taraf ketika pulang ke kota pada hari ketiga Raya Aidilfitri di Seremban, Negeri Sembilan. Foto SYADILA AMARI, 12 APRIL 2024.
Pengguna lebuhraya menikmati kemudahan di Hentian Rehat dan Rawat (RnR) Seremban yang dinaik taraf ketika pulang ke kota pada hari ketiga Raya Aidilfitri di Seremban, Negeri Sembilan. Foto SYADILA AMARI, 12 APRIL 2024.
Pengguna lebuhraya menikmati kemudahan di Hentian Rehat dan Rawat (RnR) Seremban yang dinaik taraf ketika pulang ke kota pada hari ketiga Raya Aidilfitri di Seremban, Negeri Sembilan. Foto SYADILA AMARI, 12 APRIL 2024.
Pengguna lebuhraya menikmati kemudahan di Hentian Rehat dan Rawat (RnR) Seremban yang dinaik taraf ketika pulang ke kota pada hari ketiga Raya Aidilfitri di Seremban, Negeri Sembilan. Foto SYADILA AMARI, 12 APRIL 2024.