Home Penulis Artikel Oleh Loke Po Ling Dan Farina Adam Khong

Loke Po Ling Dan Farina Adam Khong

1 Artikel 0 Komen

Inflasi: Persepsi dan realitinya

Terdapat tiga faktor yang membezakan kos sara hidup dengan inflasi. Pertama, kos sara hidup dan inflasi merupakan dua konsep yang berbeza seperti yang dihuraikan dalam Rencana: Inflasi dan Kos Sara Hidup dalam Laporan Tahunan 2015. Inflasi IHP dikira berdasarkan satu bakul barangan dan perkhidmatan yang mencerminkan corak penggunaan isi rumah Malaysia secara purata dan harga purata dalam ekonomi