Home Tag 29 inisiatif

Tag: 29 inisiatif

29 inisiatif NACP masih dalam tahap kaji keberkesanan

Bermula bulan Mac lepas, Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) telah melaksanakan Semakan Separuh Penggal NACP agar bersesuaian dengan dasar semasa kerajaan.