Saturday, July 31, 2021
Home Tag APEC2020

Tag: APEC2020

Proses lantikan syarikat pengurusan komunikasi APEC 2020 ikut peraturan

Sebarang aduan salah laku mengenai tatacara perolehan yang disyaki dilakukan oleh pegawai MITI dan juga oleh petender akan diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan yang sewajarnya.