Monday, October 2, 2023
Home Tag Endowmen

Tag: endowmen

UMT agih RM1.069 juta dana penajaan mahasiswa

Dermasiswa Endowmen UMT merupakan kategori penajaan dana endowmen UMT berbentuk bantuan kewangan minima sebanyak RM3,000.00 setahun.

Tanggungjawab kerajaan untuk terus salur dana

Tabung wakaf (UMEF) ini juga berguna untuk bidang penyelidikan, pembelian mesin baharu yang selalu tidak dikendalikan oleh kerajaan.