Wednesday, July 17, 2024
Home Tag Hari Kelepasan Am

Tag: Hari Kelepasan Am

Cuti Hari Hol, Hari Wesak pada 22 Mei

Berdasarkan subseksyen 9 (1) Akta Hari Kelepasan 1951 [Akta 369] Pihak Berkuasa Negeri telah menetapkan cuti bagi Hari Hol dan Hari Wesak adalah pada 22 Mei 2024 sahaja.

Johor, Kelantan umum cuti gantian Ahad ini

Memandangkan Hari Kelepasan Am tersebut jatuh pada hari Kelepasan Mingguan iaitu pada Jumaat dan Sabtu, maka hari berikutnya iaitu Ahad, 20 Nov 2022, dijadikan Hari Kelepasan Am,”

PRN Melaka: Hari Kelepasan Am Khas ditetapkan 20 November ini

Ia bagi membolehkan rakyat negeri ini menjalankan tanggungjawabnya sebagai pengundi.

Bekerja hari keputeraan perlu dibayar kadar hari kelepasan am

Hari Keputeraan Rasmi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 8 Jun 2020 tidak boleh digantikan dengan tarikh lain kerana ia merupakan Hari Kelepasan Am.