Wednesday, January 26, 2022
Home Tag Jabatan Insolvensi

Tag: Jabatan Insolvensi

294,000 rakyat Malaysia diisytihar bankrap

Sebanyak 294,000 rakyat Malaysia terlibat dalam kes kebangkrapan yang aktif disebabkan sewa-beli, kad kredit, pinjaman peribadi, pinjaman perumahan dan pinjaman sosial.