Home Tag Mac 2022

Tag: Mac 2022

Sabah eksport minyak sawit tertinggi RM1.8 bilion Mac lalu

Malaysia merekodkan jumlah dagangan Malaysia pada bulan Mac 2022 sebanyak RM236.6 bilion (meningkat 27.3% tahun ke tahun) dengan nilai eksport RM131.6 bilion (meningkat 25.4% tahun ke tahun) dan import bernilai RM104.9 bilion (meningkat 29.9% tahun ke tahun).

Jualan sektor pembuatan Mac 2022 rekod nilai tertinggi RM144.6 bilion

Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Mohd Uzir Mahidin, pertumbuhan nilai jualan pada bulan Mac 2022 dipacu oleh subsektor produk peralatan elektrik & elektronik (25.9%) terutamanya dalam industri pembuatan komputer, produk elektronik & optikal.

Import Malaysia lepasi RM100 bilion buat pertama kali Mac 2022

Lebihan dagangan meningkat 10.3 peratus daripada RM24.2 bilion pada tahun sebelumnya kepada RM26.7 bilion, merupakan lebihan dagangan bulan ke-23 berturut-turut sejak Mei 2020.