Saturday, May 18, 2024
Home Tag Peluang pengajian

Tag: Peluang pengajian

Peluang sambung belajar di Institut Pertanian Bogor

Fakulti Perubatan Veterinar di IPB merupakan universiti IPTA yang diiktiraf oleh Malaysian Veterinary Council (MVC) dan merupakan antara universiti yang terbaik di Indonesia.