Home Tag RP2

Tag: RP2

Tarif purata asas penggunaan kemudahan gas dikurang mulai 1 Januari –...

Penetapan tarif kemudahan gas yang ditetapkan oleh kerajaan bagi setiap tempoh kawal selia adalah sebahagian daripada kerangka kawal selia pasaran gas di negara ini di bawah rangka kerja Peraturan Berasaskan Insentif (IBR).