Sunday, April 21, 2024
Home Tag Sayarat

Tag: sayarat

Majikan boleh letakkan vaksin sebagai syarat penggajian

Majikan berhak meletakkan syarat vaksin dalam kontrak penggajian pekerja dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan kesihatan pelanggan.