Ruang untuk para pesakit yang telah disediakan ketika Lawatan Khas Media ke Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid-19 Berisiko Rendah di MAEPS, Selangor. foto AQIRA AZEMI
Ruang untuk para pesakit yang telah disediakan ketika Lawatan Khas Media ke Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid-19 Berisiko Rendah di MAEPS, Selangor. foto AQIRA AZEMI
Ruang untuk para pesakit yang telah disediakan ketika Lawatan Khas Media ke Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid-19 Berisiko Rendah di MAEPS, Selangor. foto AQIRA AZEMI
Ruang untuk para pesakit yang telah disediakan ketika Lawatan Khas Media ke Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid-19 Berisiko Rendah di MAEPS, Selangor. foto AQIRA AZEMI
Ruang untuk para pesakit yang telah disediakan ketika Lawatan Khas Media ke Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid-19 Berisiko Rendah di MAEPS, Selangor. foto AQIRA AZEMI