Seorang penghuni OKU diangkat oleh para petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) untuk melakukan saringan Covid-19 bagi membendung wabak Covid - 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) membuat persiapan sebelum menjalani saringan Covid-19 kepada setiap penghuni berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) membuat persiapan sebelum menjalani saringan Covid-19 kepada setiap penghuni berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) membuat persiapan sebelum menjalani saringan Covid-19 kepada setiap penghuni berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) membantu orang kurang upaya yang hadir untuk menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melakukan pemeriksaan rumah ke rumah bagi memastikan setiap penghuni menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) membuat persiapan sebelum menjalani saringan Covid-19 kepada setiap penghuni berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) membantu orang kurang upaya yang hadir untuk menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melakukan saringan Covid-19 terhadapap seorang penghuni berkerusi roda berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melakukan pemeriksaan rumah ke rumah bagi memastikan setiap penghuni menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melakukan pemeriksaan rumah ke rumah bagi memastikan setiap penghuni menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melakukan pemeriksaan rumah ke rumah bagi memastikan setiap penghuni menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melakukan pemeriksaan rumah ke rumah bagi memastikan setiap penghuni menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melakukan pemeriksaan rumah ke rumah bagi memastikan setiap penghuni menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melakukan pemeriksaan rumah ke rumah bagi memastikan setiap penghuni menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melakukan pemeriksaan rumah ke rumah bagi memastikan setiap penghuni menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Antara sebahagian penghuni yang hadir untuk menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) membantu kanak-kanak yang hadir untuk membuat saringan Covid – 19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melakukan pemeriksaan rumah ke rumah bagi memastikan setiap penghuni menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melakukan pemeriksaan rumah ke rumah bagi memastikan setiap penghuni menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) membuat persiapan sebelum menjalani saringan Covid-19 kepada setiap penghuni berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Gelagat kanak-kanak ditemani ibunya semasa menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) membantu orang kurang upaya yang hadir untuk menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Gelagat kanak-kanak ditemani ibunya semasa menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Gelagat kanak-kanak ditemani ibunya semasa menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020
Petugas Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melakukan pemeriksaan rumah ke rumah bagi memastikan setiap penghuni menjalani saringan Covid-19 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Besyarat (PKPB) bagi membendung wabak Covid – 19 di Flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. foto AFFAN FAUZI, 21 MEI 2020