Semua data-data mangsa banjir di seluruh negara akan diselaraskan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi menyelesaikan masalah banjir yang sering berlaku.

Menurut menterinya, Datuk Seri Rina Mohd Harun, pengumpulan data itu bagi memudahkan kerjasama antara kementerian.