Stadium Malawati, Shah Alam akan beroperasi sebagai Pusat Penilaian COVID-19 (CAC) bagi daerah Petaling mulai esok menggantikan CAC Dewan Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) berikutan kapasitinya yang boleh menampung lebih ramai pesakit COVID-19 ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette. Foto MOHD ADZLAN, 07 FEBRUARI 2021.
Petugas stadium melakukan kerja-kerja penyusunan berikutan Stadium Malawati, Shah Alam akan beroperasi sebagai Pusat Penilaian COVID-19 (CAC) bagi daerah Petaling mulai esok menggantikan CAC Dewan Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) berikutan kapasitinya yang boleh menampung lebih ramai pesakit COVID-19 ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette. Foto MOHD ADZLAN, 07 FEBRUARI 2021.
Stadium Malawati, Shah Alam akan beroperasi sebagai Pusat Penilaian COVID-19 (CAC) bagi daerah Petaling mulai esok menggantikan CAC Dewan Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) berikutan kapasitinya yang boleh menampung lebih ramai pesakit COVID-19 ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette. Foto MOHD ADZLAN, 07 FEBRUARI 2021.
Petugas stadium melakukan kerja-kerja penyusunan berikutan Stadium Malawati, Shah Alam akan beroperasi sebagai Pusat Penilaian COVID-19 (CAC) bagi daerah Petaling mulai esok menggantikan CAC Dewan Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) berikutan kapasitinya yang boleh menampung lebih ramai pesakit COVID-19 ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette. Foto MOHD ADZLAN, 07 FEBRUARI 2021.
Petugas stadium melakukan kerja-kerja penyusunan berikutan Stadium Malawati, Shah Alam akan beroperasi sebagai Pusat Penilaian COVID-19 (CAC) bagi daerah Petaling mulai esok menggantikan CAC Dewan Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) berikutan kapasitinya yang boleh menampung lebih ramai pesakit COVID-19 ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette. Foto MOHD ADZLAN, 07 FEBRUARI 2021.
Stadium Malawati, Shah Alam akan beroperasi sebagai Pusat Penilaian COVID-19 (CAC) bagi daerah Petaling mulai esok menggantikan CAC Dewan Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) berikutan kapasitinya yang boleh menampung lebih ramai pesakit COVID-19 ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette. Foto MOHD ADZLAN, 07 FEBRUARI 2021.
Stadium Malawati, Shah Alam akan beroperasi sebagai Pusat Penilaian COVID-19 (CAC) bagi daerah Petaling mulai esok menggantikan CAC Dewan Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) berikutan kapasitinya yang boleh menampung lebih ramai pesakit COVID-19 ketika tinjauan lensa Malaysia Gazette. Foto MOHD ADZLAN, 07 FEBRUARI 2021.