Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr Ronald Kiandee, berkata penternak akan menerima subsidi 60 sen sekilogram bagi ayam hidup dan ayam bulat, dan 5 sen bagi sebiji telur ayam tanpa mengira kategori.

Ia akan berjalan selama empat bulan.